σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Αιτήση Ωφελουμένων
Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ΜΟΝΟ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Προσωπικά Στοιχεία
Ο αιτών πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 18ο έτος και μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του κατά την εισαγωγή του στο πρόγραμμα
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Χωρίς κενά
Το ΑΜΚΑ αποτελείται από 11 ψηφία
Το ΑΦΜ αποτελείται από 9 ψηφία
Π.Χ 10/01/2014
Μοναδικού ή πρώτου δικαιούχου
Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.
Οικονομικό έτος 2015
Οικονομικό έτος 2015
Στοιχεία Επικοινωνίας
To email πρέπει οπωσδήποτε να είναι ενεργό και να το χρησιμοποιεί ο αιτών.


*Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την περαιτέρω επεξεργασία [από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας] των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν 2472/97

Σημείωση: H συγκατάθεση ή μη για τους σκοπούς της έρευνας δεν επηρεάζει και δεν αναιρεί τη συμμετοχή σας
ως δυνητικός ωφελούμενος στο εν λόγω πρόγραμμα
*Σημείωση: Τα πεδία με * είναι υποχρεωρικά
Πληκτρολογήστε τον αριθμό που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα στο πεδίο που βρίσκεται δίπλα της
CAPCHA Ανανέωση