σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων Δ’ Κύκλου

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων Δ’ Κύκλου της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» έως τις 01/12/2017 και ώρα 23:59.