σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων

Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής»έως τις 31/5/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59μμ.