σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προιόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» έως τις 08/05/2016 και ώρα 23:59.