σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων και επιχειρήσεων

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων και επιχειρήσεων της Πράξης «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής», αρχίζει:

Για τους ωφελούμενους: από 16/2/2016 εως 31/3/2016 και ώρα 23:59μμ. Για να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ

Για τις επιχειρήσεις: από 16/2/2016 εως 15/5/2016 και ώρα 23:59μμ. Για να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ