σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών υποψηφίων ωφελουμένων Β’ Κύκλου

Ενημερώνουμε του υποψηφίους ωφελούμενους του Β ‘ κύκλου της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» ότι  μπορούν να υποβάλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην ηλεκτρονική αίτηση τους, έως 23/02/2017.