σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Νέα Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών υποψηφίων ωφελουμένων Β’ Κύκλου

Μετά την παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων  του Β ‘ κύκλου  της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» έως 31/1/2017, ενημερώνουμε του υποψηφίους ωφελούμενους ότι  μπορούν να υποβάλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην ηλεκτρονική αίτηση τους έως 10/02/2017.