σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών προσωρινά επιλεγέντων και επιλαχόντων

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους που έχουν επιλέγει προσωρινά και τους επιλαχόντες, πως παρατείνεται η υποβολή δικαιολογητικών για την ένταξη τους στο οριστικό μητρώο ωφελουμένων  της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής»  έως 12/12/2016.