σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (E' ΚΥΚΛΟΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην ΕΕΔΕ, αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων (E' ΚΥΚΛΟΣ) για την Πράξη με τίτλο "Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής ".

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε ΕΔΩ


Επισημαίνεται ότι κατά την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

Οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με τη σειρά κατατάξης τους και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων.