σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Νέα Ημερομηνία Προσκόμισης Δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων Δ' ΚΥΚΛΟΥ

Κατόπιν της παράτασης για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων Δ’ Κύκλου της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» έως τις 01/12/2017 και ώρα 23:59σας ενημερώνουμε οτι, η προθεσμία παραλαβής των δικαιολογητικών, που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, από την ΕΕΔΕ, λήγει στις 08.12.2017 και ώρα 15:00.