σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Ανακοίνωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ